CAM

Przykłady do samodzielnego rozwiązania:

1. Toczenie

a) Przykład 1

b) Przykład 2

c) Przykład 3

d) Przykład 4

e) Przykład 5

2. Frezowanie

a) Przykład 1

b) Przykład 2

c) Przykład 3

d) Przykład 4

e) Przykład 5