Prowadzone zajęcia

Przedmioty (prowadzone obecnie lub w przeszłości) na kierunkach ZIP, Logistyka, Inżynieria bezpieczeństwa:

 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Podstawy projektowania inżynierskiego
 • Systemy komputerowego wspomagania CAx
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Innowacyjne projektowanie inżynierskie
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Organizacja łańcuchów dostaw energii w przedsiębiorstwie
 • Efektywność procesów konwersji i dystrybucji energii
 • Techniczne przygotowanie produkcji
 • Urządzenia i systemy energetyczne
 • Zaawansowane bazy danych w inżynierii produkcji
 • Technologie informacyjne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Ekologistyka
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Techniczne systemy zabezpieczeń
 • Seminarium dyplomowe
 • Seminarium magisterskie

Przedmioty (prowadzone obecnie lub w przeszłości) na studiach podyplomowych:

 • Elementy techniki - pakiet Office.
 • Bazy danych i systemy informatyczne.
 • Podstawy projektowania stron internetowych.