Materiały na zajęcia

  • Podstawy projektowania inżynierskiego
  • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
  • Projektowanie procesów technologicznych
  • Seminarium dyplomowe
  • Wprowadzenie do badań naukowych