Zainteresowania naukowe

W swojej działalności naukowo-badawczej skupiam się głównie na wybranych zagadnieniach inżynierii procesów wytwarzania oraz wykorzystaniu modelowania oraz symulacji komputerowych w procesach optymalizacji wybranych urządzeń inżynierii procesowej, optymalizacji procesów i produktów. Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z ograniczeniem energochłonności i zużycia paliw w procesach technologicznych.