Prace badawcze

  • Symulacja i analiza zjawisk cieplno-przepływowych urządzeń i układów procesowych, projekt badawczy  G73-10 realizowany w ramach współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, 2018r.-nadal.
  • Analiza zjawiska przepływu w odpylaczach cyklonowych z zastosowaniem metody anemometrii obrazowej DPIV,  projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki 2018/02/X/ST8/01645, 2018r.-2019r.
  • Wpływ ukształtowania przewodu wlotowego do odpylaczy cyklonowych na skuteczność odpylania oraz spadek ciśnienia, projekt badawczy  G71-5 realizowany w ramach współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, 2017r.-2018r.